MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKADEMIE BEZPEČÍ

Psychologie násilí

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKADEMIE BEZPEČÍ

Projevy a motivace agresivního chování

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKADEMIE BEZPEČÍ

Psychologie násilí

Kdy a kde?

30.9.

Restaurace Malostranská beseda

Malostranské nám. 35, 118 00 Malá Strana

Harmonogram

8:15 - 8:45 Registrace účastníků

8:45 - 9:00 Zahájení konference

9:00 - 9:30 Jakub Otipka

Osobní bezpečnost a kritické myšlení

V úvodním příspěveku se dozvíte, proč jsme zvolili téma psychologie násilí jako první téma naších konferencí. Dále se zaměříme na to, jak konkrétně využít znalosti dynamiky násilí pro zvýšení úrovně osobní bezpečnosti. Příspěvek by Vás měl inspirovat k tomu, jak vytěžit z celé konference maximum, a prakticky využít získané informace ať už v osobním tak i profesním životě

9:30 - 11:00 Rory Miller

Motivace k násilí: Základní model

Rory Miller představí základní rozdělení motivace násilného chování, které umožňuje snadnou orientaci v běžných potenciálně nebezpečných situacích.

11:00 - 11:20 Coffee break

11:20 - 13:00 Andrej Drbohlav

Vývojová behaviorální patologie

Příspěvek představí vybrané souvislosti vývoje agresivních jedinců od raného dětství v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a v terapeutické praxi očima etopeda a psychoterapeuta Andreje Drbohlava, který se zaměřuje na extrémní formy patologie chování, disharmonického vývoje a poruchy osobnosti.

13:00 - 13:45 Oběd

13:45 - 15:30 Randy King

„Stranger Danger“ a další mýty v osobní bezpečnosti

Randy King nabídne svůj pohled na proaktivní přístup k osobní bezpečnosti a jeho psychologii. Zaměří se také na největší mýty spojené s násilím, mj. tzv. „stranger danger.“

15:30 - 15:45 Coffee break 

15:45 - 16:45 Ludmila Čírtková

Vztahové pasti aneb dynamika domácího násilí

Většinou se obáváme, že nás přepadne brutální zvrhlík na osamělé ulici v noci. Ve skutečnosti je větší riziko, že násilí nás potká doma anebo ve vztazích kolem. Vztahové násilí má specifickou dynamiku. Na nejčastější podoby násilí nám chybí obrana, násilí nás převálcuje, ochromí, mlčíme, necháme si ho dlouho líbit. Proč tomu tak je? A co jsou to vztahové pasti?

16:45 - 17:00 Ukončení konference

5

Řečníků

5

Témat

8

Hodin přednášek

RORY MILLER

BÝVALÝ VELITEL VĚZEŇSKÝCH ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK

RANDY KING

EXPERT NA OSOBNÍ BEZPEČNOST

ANDREJ DRBOHLAV

PSYCHOPATOLOG

RENATA ANDROVIČOVÁ

SEXUOLOŽKA, NEUROVĚDKYNĚ

JAKUB OTIPKA

TVŮRCE PROJEKTU AKADEMIE BEZPEČÍ

LUDMILA ČÍRTKOVÁ

FORENZNÍ PSYCHOLOŽKA, ZNALKYNĚ

Partneři akce

Unikátní semináře s předními světovými experty na sebeobranu!

V rámci konference proběhnou navazující praktické semináře

INFIGHTING S RORY MILLEREM A RANDY KINGEM
A

BOUNDARY SETTING S RORY MILLEREM A RANDY KINGEM

INFIGHTING S RORY MILLEREM A RANDY KINGEM


Na semináři se naučíte využívat pohyby z tradičních bojových umění v sebeobraně. Ukážeme si, jak kombinovat principy juda a boxu se "špinavými" technikami v boji na blízkou vzdálenost.


BOUNDARY SETTING S RORY MILLEREM A RANDY KINGEM


Násilí není jednorázový akt, jedná se spíše o proces, jehož součástí je výběr i testování oběti. Na semináři s předními světovými experty a instruktory krizové komunikace se naučíte základy verbální sebeobrany, jak se vymezit proti potenciálnímu agresorovi a také co dělat, když agresor vaše výzvy nerespektuje.

“ Ti, kdo nerespektují zákony či zvyklosti slušného chování, respektují jedinou věc. Větší sílu, než je ta jejich. Což může být i větší odhodlání, než je to jejich. A to je přesně ten důvod, proč se má slušný, mírumilovný a zákona dbalý člověk naučit účinně se bránit.

Proč konference vznikla?

Proč konference vznikla?

Konference si klade za cíl seznámit účastníky s klíčovým tématem v oblasti osobní bezpečnosti, kterým je tzv. dynamika násilí. Proč je nutné vnímat násilí jako proces a nikoliv jako jednorázový akt agrese? Jak efektivně předcházet krizovým a potenciálně život ohrožujícím konfliktům? Jak poznáme, co agresor chce a jakým způsobem toho hodlá dosáhnout? Jak identifikovat skryté hrozby než se stanou reálnými problémy?

Konference si klade za cíl seznámit účastníky s klíčovým tématem v oblasti osobní bezpečnosti, kterým je tzv. dynamika násilí. Proč je nutné vnímat násilí jako proces a nikoliv jako jednorázový akt agrese? Jak efektivně předcházet krizovým a potenciálně život ohrožujícím konfliktům? Jak poznáme, co agresor chce a jakým způsobem toho hodlá dosáhnout? Jak identifikovat skryté hrozby než se stanou reálnými problémy?

Na konferenci přijali pozvání přední světoví experti z oboru osobní bezpečnosti. Společným rysem jejich působení je vědecký a holistický přístup k tématu a zároveň důraz na praktickou využitelnost poznatků. Chceme-li pochopit násilí jako fenomén, je naprosto zásadní jej vnímat v širším kontextu psychologie agresora i oběti. Tematicky se konference nezaměřuje čistě na jeden specifický problém jako je např. sexuální násilí, ale nabízí účastníkům ucelený obrázek o psychologii pachatelů s úvodem do problematiky nejběžnějších trestných činů, se kterými se v dnešní době setkáváme.

Na konferenci přijali pozvání přední světoví experti z oboru osobní bezpečnosti. Společným rysem jejich působení je vědecký a holistický přístup k tématu a zároveň důraz na praktickou využitelnost poznatků. Chceme-li pochopit násilí jako fenomén, je naprosto zásadní jej vnímat v širším kontextu psychologie agresora i oběti. Tematicky se konference nezaměřuje čistě na jeden specifický problém jako je např. sexuální násilí, ale nabízí účastníkům ucelený obrázek o psychologii pachatelů s úvodem do problematiky nejběžnějších trestných činů, se kterými se v dnešní době setkáváme.

Přednáčka 1 .................................................................. 11:00

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate

Přednáčka 2 .................................................................. 12:00

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate

Přednáčka 3 .................................................................. 13:00

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate

Přednáčka 4 .................................................................. 14:00

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate

Přednáčka 5 .................................................................. 11:00

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate

Přednáčka 6 .................................................................. 12:00

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate

Přednáčka 7 .................................................................. 13:00

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate

Přednáčka 8 .................................................................. 14:00

Your Paragraph text goes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate

Představení hosta

RANDY KING

Světoznámý odborník v oboru osobní bezpečnosti, speaker, podcaster, kouč a instruktor sebeobrany.

Představení hosta

RANDY KING

Světoznámý odborník v oboru osobní bezpečnosti, speaker, podcaster, kouč a instruktor sebeobrany.

Představení hosta

RORY MILLER

Bývalý americký seržant, světový odborník na problematiku násilí, instruktor sebeobrany a autor knih Meditations on Violence a Facing Violence.

Představení hosta

RORY MILLER

Bývalý americký seržant, světový odborník na problematiku násilí, instruktor sebeobrany a autor knih Meditations on Violence a Facing Violence.

O AKADEMII BEZPEČÍ

Celá myšlenka Akademie Bezpečí vznikla z dlouholeté praxe učení sebeobrany. Často cvičení a nácviky neodpovídají reálným situacím. To následně vede k tomu, že člověk umí chvaty a nácviky, ale v reálném boji se neubrání.


Akademie Bezpečí je projekt, který tuto realitu mění. Vše přinášíme z pohledu praxe a zkoumání reálných incidentů. Z toto následně odvozujeme řešení.

O AKADEMII BEZPEČÍ

Celá myšlenka Akademie Bezpečí vznikla z dlouholeté praxe učení sebeobrany. Často cvičení a nácviky neodpovídají reálným situacím. To následně vede k tomu, že člověk umí chvaty a nácviky, ale v reálném boji se neubrání.


Akademie Bezpečí je projekt, který tuto realitu mění. Vše přinášíme z pohledu praxe a zkoumání reálných incidentů. Z toto následně odvozujeme řešení.

Copyright @AkademieBezpečí 2022